PerNaturam Shop

Organische Productie

PerNaturam is een fabrikant en we hebben altijd bijzonder belang gehecht aan de oorsprong en kwaliteit van onze producten en sinds 25 juni 2019 is PerNaturam ook een erkende EU-biologische boerderij.


Wat zit er precies achter het EU-biologisch keurmerk?

"Biologische productie heeft de volgende algemene doelstellingen: Het opzetten van een duurzaam landbouwsysteem dat:


respecteert de systemen en kringlopen van de natuur en onderhoudt en bevordert de gezondheid van bodem, water, planten en dieren en het evenwicht daartussen,

draagt bij tot een hoog niveau van biologische diversiteit,

verantwoord omgaat met energie en natuurlijke hulpbronnen, zoals water, bodem, organische stof en lucht,

hoge dierenwelzijnsnormen in acht nemen en in het bijzonder tegemoet komen aan soortspecifieke gedragsbehoeften.”

Concreet betekent dit voor planten bijvoorbeeld:

Geen genetisch gemodificeerde planten, zaden, bodemverbeteraars

De juiste variëteitkeuze, vruchtwisseling en teeltmethoden moeten de planten beschermen tegen ongedierte

Als een bedreiging voor de gewassen wordt vastgesteld, kunnen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, maar deze zijn onderworpen aan strikte criteria (bijvoorbeeld natuurlijke stoffen zoals neemboomproducten, quassiahout of traditioneel gebruikte stoffen zoals zwavel- of koperzouten zijn toegestaan)

Onkruid wieden mag alleen mechanisch en thermisch

Geen minerale stikstofmeststoffen

Bodemverdichting en erosie dienen te worden voorkomen, bodemstabiliteit en biologische diversiteit in de bodem dienen te worden verbeterd, het humusgehalte in de bodem dient te worden gehandhaafd of verhoogd

Nahrungsergänzungsmittel für Tiere in Bioqualität

Welke producten zijn al biologisch?

We zijn de transitie gestart met vloeibare producten voor paarden, honden en katten. Een overzicht van onze biologische producten vind je hier.


We gaan het aanbod uitbreiden. We zijn begonnen met de planten, maar daar blijft het niet bij. Eén ding is zeker: alle producten, al dan niet biologisch, worden door ons met zorg en liefde gemaakt. Wij zijn en blijven een fabrikant die het pad van de natuur volgt.